عید سعید فطر مبارک

یارب عید است عطا بر همه ده

بر ماتم و اندوه همه خاتمه ده

با عرض سلام برای همه شما عزیزان حس برتری عید سعید فطر را تبریک می گوییم