قهرمانی تیم لوزی

خوشبختانه تیم بوکس لوزی به سرپرستی یکی از برترین سرمربی های این کشور و به حمایت و پشتیبانی گروه حس برتر توانست در مسابقات مقام اولی را از آن خود کند .

 

تمام تلاش ما و انتخاب این راه تبلیغاتی همکاری و همراه شدن و فراهم کردن امکاناتی بهتر برای ورزشکاران عزیز کشورمان است .

به امید پیروزی های بیشتر و موفقیت های چشم گیری در این زمینه …